Personligutveckling

Skall man bli bättre krävs det att man tränar. Så egentligen brukar vi inte prata om utbildning utan om träning. Vi vet att om man tränar ofta och på ett målinriktat sätt kommer det ge positiva effekter, ”hellre en kvart om dagen istället för två dagar om året”.

När vi tränar innebär det att vi försöker genomför inlärningen så när vardagssituationen som möjligt, överföra teorier på ett så praktiskt sätt som möjligt. Vi alla vet att ”repetion är kunskapens moder”, därför arbetar vi mycket med mycket uppföljning på olika sätt. Intern har vi ett begrepp som vi använder ” Vi släpper dig aldrig”

Vi genomför träningar inom personlig utveckling, ledarskap, projektledning, affärs utveckling och försäljning.

 

Verktygslådan

I vår ”verktygslåda” finns det ett antal olika verktyg.

Vi kan Analysera olika situationer med hjälp av mätningar, intervjuer och samtal. Då hittar vi ett tydligt nuläge och kan se vad som behövs förbättra. I princip utgår vi alltifrån analysen, antingen man själv har gjort analysen eller som vi gör den tillsammans. Vi genomför Kundanalyser, Medarbetareanalyser, Varumärkesanalyser och skräddarsydda analyser.

För att Målstyra åtgärderna har vi olika verktyg som hjälper till att kommunicera ut de mål och syften som finns. Våra ”Målkort” har en förmåga att förena organisationen och individens mål. Här har vi även digitala lösningar, samtidigt som vi har med traditionella lösningar.

Våra utbildningsinsatser har hög inlärningsförmåga, dels för att vi blandar praktik med teori och genom att vi alltid genomför träningen i så vardagslik miljö vi kan. I vissa fall med även med organisationen kunder. Naturligtvis är våra utbildningsinsatser starkt individanpassade för att ge deltagarna bästa inlärning och förståelse.

I vår verktygslåda finns även en digital kommunikationsplattform som gör det lätta att informera om olika budskap, instruera och utbilda och framför allt mycket enkelt att följa upp deltagarens förbättring. Detta på ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Vill du ha mer information om våra verktyg, maila oss bara.