KOMPETENS

Har man arbetat med individer och företag i många år, får man många erfarenheter och lärdomar. I de flesta fall vet vi många gånger vad vi behöver göra och i vissa fall händer det att vi missar att göra det. En av de viktigaste mänskliga åtgärder vi behöver göra är att vi ”blir sedda” och att vi ”ser” vår med människor och medarbetare. Tror att vi alla vet det, utmaningen är att vi konsekvent gör det.

Vår verksamhet startade 1985 och fokus har hela tiden varit utveckling av människor, verksamheter och affärsmöjligheter. Under åren har verksamheten utvecklats men den röda tråden är kunden och kundens behov. Vi tänker helhet där arbete och fritid berikar varandra till ett lustfyllt sätt att vara i verkligheten.

Vårt arbetssätt är att på ett enkelt och rakt vis nå gemensamt satta mål. Tillsammans med kunden gör vi en Analys av nuläget och lägger därefter upp strategier för arbetet mot gemensamma mål. Lärande Handling av olika slag tar oss fram till måluppfyllelse där uppföljning för vidare utveckling knyter ihop processen. För att genomföra en utvecklingsprocess har vi tillgång till olika analysverktyg, vill Du till exempel veta vad kunden tycker, hur medarbetarnas välbefinnande är, arbetsmiljöns inverkan på arbetsklimat eller marknadsförutsättningar för produkter? Då kan vi vägleda, handleda eller vara konsulterande i processens genomföranden. Givetvis finns vi vidare till hands för uppföljning samt för trevliga upplevelser under vägens gång.

Vi tror att för att utveckla sig och tillföra nya kunskaper bygger det mycket på att man tränar och åter tränar. I de allra flesta fallen räcker det inte att enbart tillföra teoretiska kunskaper, utan de skall blandas med praktisk träning. Vår träning förläggs alltid så när deltagarens vardag och de situationen som kan uppstå. Vi upprättar alltid individuella träningskort i samband med våra träningsinsatser. Vidare använder vi konkreta hjälpmedel för att träningen
skall bli lustfylld och kontinuerlig.

Vi arbetar efter att det är bättre att träna 5 minuter varje dag, istället för 3 timmar i månaden eller 1 gång om året..