Amare 2.0

Nu startar vi ”Amare 2.0”!

Våren 2012 genomförde vi ett utvecklingsprojekt i Toscana för att berika och utveckla oss som individer. Nu skall vi ta ett steg till.

Under sommaren 2024 kommer vi genomföra två olika moment, Vi kommer göra en ny film från Toscana och vi kommer tillsammans med de personer som deltar arbeta igenom upplägget. Om du tittar på filmen från 2012 så förstår du säkert mer. Innehåller kommer bli förändrat, men det bygger på att vi genomför våra visioner och drömmar. Vill vill ta vara på ”Det Goda i Livet” som Toscana har. Vi tror att filmen blir lite av filmerna  ”Under Toscanas Sol”  ”Solens Mat”, ” Ernst i Toscana” med mycket känsla men också med viktiga inslag. Vi har redan ett produktionsteam, så vi letar efter nya medspelare.

Vi söker nya medspelare, en kvinnlig och manlig person som brinner för att vilja skapa förbättringar, har erfarenheter av detta. Älskar Toscana och dess mat och viner, förmågan att vilja få andra människor att växa som personer och nå sina Visioner, drömmar och mål. Toscanska måltider och kultur är basen, sedan bygger vi vidare med kompetens och  erfarenheter.

Projektledare för detta är:

P-O Lagergren, bor i Toscana mellan vinfälten och olivgården 1,5 mil utan för Florens. Brinner för att utveckla och få människor att nå sina drömmar, Själv har P-O uppnått en del av sina drömmar. Nu är detta projekt en ny dröm. Tanken är att vi under sommaren 2021 kommer genomföra en provproduktion i Toscana

Blir du nyfiken så skriver du ner några rader om dig, Varför du vill vara med, Vad du brinner för, Varför du älskar Toscana och Italien. Ännu bättre är om du gör en enkel film, och det finns inga kvaliteten krav. Gör det enkelt

Vill du ha mer information så mailar du till pol@lagergreno.com. Så återkopplar vi med mer info, syfte och upplägg. Nyfiken?

KUL

Under årens lopp har vi genomfört ett antal olika event i Toscana, vi har unika kontakter och tar oss till den lilla vingården, den familjära slaktaren, till den lokale trattorian eller osterian, till den ärliga vinhandlaren etc.

Konkret innebär att du slipper ”turistfällorna” utan vi går direkt på våra egna guldkorn.

UTVECKLING

Har man arbetat med individer och företag i många år, får man många erfarenheter och lärdomar. I de flesta fall vet vi många gånger vad vi behöver göra och i vissa fall händer det att vi missar att göra det.

En av de viktigaste mänskliga åtgärder vi behöver göra är att vi ”blir sedda” och att vi ”ser” våra medmänniskor och medarbetare. Tror att vi alla vet det, utmaningen är att vi konsekvent gör det.

KOMPETENS

Har man arbetat med individer och företag i många år, får man många erfarenheter och lärdomar. I de flesta fall vet vi många gånger vad vi behöver göra och i vissa fall händer det att vi missar att göra det. En av de viktigaste mänskliga åtgärder vi behöver göra är att vi ”blir sedda” och att vi ”ser” vår med människor och medarbetare. Tror att vi alla vet det, utmaningen är att vi konsekvent gör det.

Vår verksamhet startade 1985 och fokus har hela tiden varit utveckling av människor, verksamheter och affärsmöjligheter. Under åren har verksamheten utvecklats men den röda tråden är kunden och kundens behov. Vi tänker helhet där arbete och fritid berikar varandra till ett lustfyllt sätt att vara i verkligheten.

Vårt arbetssätt är att på ett enkelt och rakt vis nå gemensamt satta mål. Tillsammans med kunden gör vi en Analys av nuläget och lägger därefter upp strategier för arbetet mot gemensamma mål. Lärande Handling av olika slag tar oss fram till måluppfyllelse där uppföljning för vidare utveckling knyter ihop processen. För att genomföra en utvecklingsprocess har vi tillgång till olika analysverktyg, vill Du till exempel veta vad kunden tycker, hur medarbetarnas välbefinnande är, arbetsmiljöns inverkan på arbetsklimat eller marknadsförutsättningar för produkter? Då kan vi vägleda, handleda eller vara konsulterande i processens genomföranden. Givetvis finns vi vidare till hands för uppföljning samt för trevliga upplevelser under vägens gång.

Vi tror att för att utveckla sig och tillföra nya kunskaper bygger det mycket på att man tränar och åter tränar. I de allra flesta fallen räcker det inte att enbart tillföra teoretiska kunskaper, utan de skall blandas med praktisk träning. Vår träning förläggs alltid så när deltagarens vardag och de situationen som kan uppstå. Vi upprättar alltid individuella träningskort i samband med våra träningsinsatser. Vidare använder vi konkreta hjälpmedel för att träningen
skall bli lustfylld och kontinuerlig.

Vi arbetar efter att det är bättre att träna 5 minuter varje dag, istället för 3 timmar i månaden eller 1 gång om året..

UPPLEVELSER

Under årens lopp har vi genomfört ett antal olika event i Toscana, vi har unika kontakter och tar oss till den lilla vingården, den familjära slaktaren, till den lokale trattorian eller osterian, till den ärliga vinhandlaren etc. Konkret innebär att du slipper ”turistfällorna” utan vi går direkt på våra egna guldkorn.

Vi anordnar kickoffen för hela företaget, likaväl som vi tar hand om ledningsgruppen eller medarbetargruppen.

Våra samarbetspartner löser allt det praktiska som logi och researrangemang, vill man bo på den lilla vingården eller det fina hotellet i staden, lösningarna finns.

Vill man cykla, vill man laga mat tillsammans, vill man vara med på vinskörd eller olivolje skörden, vill man uppleva kulturen och historian. Vi har lösningar på det mesta och framför allt kontakter som vi hjälper dig med. Kontakta oss så berättar vi mer.