Affärsutveckling

Vad händer om vi slutar att utvecklas, vad händer med oss som individer eller vad händer vår organisation. Självklart vet vi att vi hela tiden måste utveckla. Att i detalj beskriva hur vi arbetar med affärsutveckling blir lätt en hel bok. Däremot har vi några enkla begrepp som vi använder: Utveckla dig själv, Utveckla dina medarbetare, Utveckla ditt företag och gör det igen Utveckla dig själv, Utveckla dina medarbetare, Utveckla ditt företag och gör det ingen Utveckla dig själv, Utveckla dina medarbetare, Utveckla ditt företag. Blir det inte någon förbättring eller utveckling, får vi Avveckla dig, Avveckla dina medarbetare och Avveckla företaget.
Självklart startar utvecklingen med en gedigen Analys och en stark Vision om framtiden, sedan följer en aktiv arbetsperiod för att genomföra utvecklingsprocesserna.

En sak vi kan vara överens om att det händer mycket på 5 – 10 år, vilket innebär att vi måste utvecklas hela tiden. Ingvar Kamprad har sagt ”Underbara Framtid, Det mesta är Ogjort” och det tycker vi med.